Utbildningar

Vi erbjuder både rena föreläsningar samt grundläggande och fördjupade utbildningar inom områden som:

Jämställda & inkluderande arbetsmiljöer.

Stress & arbetsbelastning.

Konflikter och kränkande särbehandling.

Sexuella trakasserier & diskriminering.

Svåra samtal, kommunikation och feedback.

Läs mer om våra färdigpaketerade utbildningskoncept eller ta kontakt för ett skräddarsytt upplägg.

 • Fördjupad utbildning AFS 2015:4

  endagsutbildning

  Den 31/3-16 trädde en ny föreskrift som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i kraft. Föreskriften reglerar och skärper kraven på chefer och arbetsledares kunskaper enligt följande:

  6 § ”Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:

   Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

  Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans.”

  Finns kunskap för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling hos er?

  Hur ser ni till att de som behöver kunskapen får den?

  Ett sätt att säkerställa att både chefer och skyddsombud får kunskapen är att genomgå vår fördjupade endagsutbildning. Under dagen går vi igenom hur ni systematiskt och kunskapsbaserat bör jobba för att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetsmiljön. Vi går också igenom vad kränkande särbehandling innebär, hur ni kan förebygga och vilka rutiner som ska följas om det trots allt sker.

  Dagen ger en god bas att utgå från när det gäller ert fortsatta arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR.

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningsdagar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Kommunikation, feedback och konsten att genomföra svåra samtal

  3 timmar

  ”Att prata är väl enkelt?”

  Ja vi människor kommunicerar ständigt, men att prata på rätt sätt om svåra saker kan vi behöva träna på. Vill du som chef/arbetsledare få ökad kunskap och praktisk träning i att på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera, ge feedback och genomföra svåra samtal så är vår halvdagskurs något för dig.

  Under utbildningen går vi igenom hur vi med tydlig kommunikation kan minska risken för missförstånd och konflikter, samt hur vi kan använda feedback för att förstärka medarbetarens motivation. Vi går också igenom praktiska och konkreta verktyg för att på bästa sätt kunna genomföra svåra samtal.

  Målgrupp: Chefer/arbetsledare.

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Att hantera konflikter och kränkande särbehandling

  3 timmar

  ”Äh ni är vuxna människor det där löser ni själva!”

  Konflikter i sig är både naturliga och ibland nödvändiga. När konflikter växer och blir stora handlar det ofta om en otillräcklig kunskap i hur en bör hantera och förhålla sig till konflikter. Vill ni hitta sätt att hantera och förstå konflikter innan de vuxit sig för stora?

  I den här utbildningen får deltagarna ökad konfliktkunskap och användbara strategier för att hantera både små och stora konflikter i arbetsmiljön.

  Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR.

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Jämställda & inkluderande arbetsmiljöer

  Efter önskemål 3 timmar- 2 dagar

  ”Här har vi högt i tak och kan skämta om allt”

  Att människor inte ska utsättas för diskriminering i sin arbetsmiljö är en självklarhet och ändå är många osäkra på hur och varför de ska arbeta med frågorna på ett systematiskt sätt.

  En viktig faktor är att arbetsgivare förvissar sig om att både de själva och medarbetare har tillräckliga kunskaper om diskriminering. Behöver ni utveckla er förmåga att uppmärksamma diskriminering? Vill ni jobba proaktivt och systematiskt för att bygga en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

  Då är vår utbildning jämställd & inkluderande arbetsmiljö något för er. Vi går igenom diskrimineringsgrunderna och vad de innebär. Vi jobbar också med förståelsen av hur normer och värderingar som inte alltid syns ofta ändå påverkar verksamheten. Föreläsning varvas med diskussioner och praktiska övningar. En bra grundutbildning för er som vill jobba vidare med jämställdhet & inkludering i er verksamhet.

  Målgrupp: Chefer, skyddsombud, HR, eller andra som är engagerade i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor inom arbetslivet.

  Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Stress och tidiga signaler

  3 timmar

  ”Jag förstår inte att Lasse är så stressad, han gör väl inget särskilt?”

  Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i arbetslivet. Erfarenheten visar att det med kunskap och tidiga insatser går att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetsmiljön. I den här halvdagskursen går vi igenom grundläggande kunskaper kring stress. Hur vi kan upptäcka och förebygga ohälsosam arbetsbelastning och stress i arbetsmiljön. Vi går också igenom vilka strategier som minskar risken för utmattning och stressrelaterad ohälsa.

  Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och HR..

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214.

 • Från ordens makt till härskartekniker- Introduktion till jämställda arbetsmiljöer

  Efter önskemål 2 timmar- 1 dag

  Ricknells Retorik och ACT NOW psykologi & utbildning presenterar:

  Från ordens makt till härskartekniker - Introduktion till jämställda arbetsmiljöer.

  En utbildning kring hur ni aktivt jobbar för en jämställd arbetsmiljö och hur kommunikation, när den används rätt, kan skapa trygga och inkluderande arbetsgrupper.

  På ett informativt och kreativt sätt introducerar vi grundläggande begrepp och fakta kopplat till jämställdhet & inkludering. Leg. psykolog Sandra Lindström går igenom diskrimineringsgrunderna, aktiva åtgärder och arbetsgivarens ansvar att förebygga risker kopplat till diskriminering.

  Andra halvan genomförs av retorikern Anna Ricknell som lyfter retorikens grunder, gruppkommunikation och härskartekniker. Vad innebär det att vara ett arbetslag? Kommunicerar vi på ett inkluderande sätt eller utesluts vissa ur gemenskapen?

  Utbildningen innehåller konkreta tips och verktyg för att jobba vidare. Teori & diskussion varvas med lärande övningar och case.

  En bra utbildning tycker vi ska innehålla både relevant kunskap och ge nya insikter. Vi tycker också att det är viktigt att ni efter utbildningen ska känna er stärkta, peppade och övertygade om hur viktigt, kreativt, kul och lönsamt det faktiskt är att aktivt jobba vidare med jämställdhet & inkludering i er verksamhet.

  Vill ni veta mer eller boka en utbildning/föreläsning? Kontakta oss gärna redan idag!

  Anna Ricknell 
   +46 70 258 94 88
  anna@ricknellsretorik.se
   http://www.ricknellsretorik.se/

  Sandra Lindström 
   +46 70 5295214 
   sandra@actnowpsykologi.se
   http://actnowpsykologi.se/sv/

 • Den ojämställda stressen

  1 timme

  Statistiken talar sitt tydliga språk.

  Kvinnor utför fortfarande en timme mer obetalt arbete i hemmet per dag än män. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, vabbar och arbetar deltid i högre utsträckning än män. Löneskillnaderna består.

  Det är den krassa statistiken.

  Men vi vet också att statistiken inte visar allt. Det finns många små detaljer i vardagen som inte mäts. Men som känns. Som skaver.

  Stressar.

  Brödsmulorna som ligger kvar på bordet. Tvätten som aldrig tvättar, viker och lägger sig i rätt byrålåda själv. Alla de där födelsedagarna som ingen minns, gympapåsar som ska packas, helhetsperspektivet. Projektledarrollen. Det känslomässiga ansvaret. Att vara den som ständigt tar initiativet till att prata och lösa problem. Och så till sist konsekvensen. Utmattningen som lurar där runt hörnet.

  Det handlar om en generation av kvinnor som går på knäna.

  Vi behöver sätta ljuset på det här samhällsproblemet och lyfta skulden och skammen från enskilda kvinnors axlar. Individuella hanteringsstrategier räcker inte när det är hela samhället som är skevt. Vi kan inte hålla på och plåstra om oss en och en människa i taget, när våra arbetsmiljöer och hemmamiljöer och offentliga miljöer behöver ett jättestort bandage.

  Vad är det då som ställer till hinder för oss? Varför verkar det vara så himla svårt att förändra? Hur kan vi göra för att närma oss riktig jämställdhet och inte bara fastna i tomma ord. Hur kan vi förebygga risken att bli sjuk av stress.

  De frågorna och många andra kommer att avhandlas i föreläsningen ”Den ojämställda stressen” med leg. psykolog Sandra Lindström.

  Vill ni att jag kommer ut till er och föreläser om ojämställd stress?

  Hör av er, jag erbjuder föreläsningen till både små och stora grupper.

 • Hantera och förebygga sexuella trakasserier i arbetsmiljö

  Efter önskemål 2 timmar - 2 dagar

  Hur kan vi hantera & förebygga sexuella trakasserier i arbetsmiljö?

  För att förebygga sexuella trakasserier i arbetsmiljö behövs tillräcklig kunskap kombinerat med ett riktat systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Vi skräddarsyr upplägget i den här utbildningen efter just era behov.

  Innehåll:

  *Grundläggande begrepp kring kön, makt & normer 

  *Jargong, kultur & beteenden 

  *Lagstiftningen, diskrimineringslagen samt AFS 2015:4

  *Jämställdhetsplanen/ likabehandlingsplanen som verktyg

  * Hur agera om någon blivit utsatt

  * Att bygga jämställda & inkluderande arbetsmiljöer 

  Erbjuder rena föreläsningar eller 1- 2 dagars utbildning/ workshop där teori varvas  med rollspel, case & övningar. Vi kan även erbjuda ett processtöd & jämställdhetsutveckling över tid.

  I nuläget fram 15/3-18 finns möjlighet finns för små- medelstora företag i Västerbotten att söka bidrag på upp till 75% av kostnaden för framtagande av jämställdhetsplan/ jämställdhetsutveckling från länsstyrelsen Västerbotten.

  Läs mer här:

  http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/Investeringar-i-foretag/jamstalldhetschecken/Sidor/default.aspx

  Ta kontakt så ordnar vi det upplägg som bäst passar er verksamhet.

  sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

Kommande utbildningar