Utbildningar

Vi erbjuder både rena föreläsningar samt grundläggande och fördjupade utbildningar inom områden som:

Den ojämställda stressen.

Jämlika & inkluderande arbetsmiljöer.

Organisatorisk & social arbetsmiljö. AFS 2015:4.

Stress & arbetsbelastning.

Konflikter och kränkande särbehandling.

Sexuella trakasserier & diskriminering.

Svåra samtal, kommunikation och feedback.

Läs mer om våra utbildningskoncept eller ta kontakt för ett skräddarsytt upplägg.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö. AFS 2015:4

  Efter önskemål 2 timmar - 2 dagar

  6 § ”Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:

   Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

  Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans.”

  Finns kunskap för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling hos er?

  Hur ser ni till att de som behöver kunskapen får den?

  Ett sätt att säkerställa att både chefer och skyddsombud får kunskapen är genom vår utbildning på området. Vi går steg för steg igenom hur ni systematiskt och kunskapsbaserat bör jobba för att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetsmiljön. Vi går också igenom vad kränkande särbehandling innebär, hur ni kan förebygga och vilka rutiner som ska följas om det trots allt sker.

  Utbildningen ger en god bas att utgå från när det gäller ert fortsatta arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR.

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningsdagar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Kommunikation, feedback och konsten att genomföra svåra samtal

  3 timmar

  ”Att prata är väl enkelt?”

  Ja vi människor kommunicerar ständigt, men att prata på rätt sätt om svåra saker kan vi behöva träna på. Vill du som chef/arbetsledare få ökad kunskap och praktisk träning i att på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera, ge feedback och genomföra svåra samtal så är vår halvdagskurs något för dig.

  Under utbildningen går vi igenom hur vi med tydlig kommunikation kan minska risken för missförstånd och konflikter, samt hur vi kan använda feedback för att förstärka medarbetarens motivation. Vi går också igenom praktiska och konkreta verktyg för att på bästa sätt kunna genomföra svåra samtal.
  .

  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Att hantera konflikter och kränkande särbehandling

  Efter önskemål 2 timmar- 2 dagar

  ”Äh ni är vuxna människor det där löser ni själva!”

  Konflikter i sig är både naturliga och ibland nödvändiga. När konflikter växer och blir stora handlar det ofta om en otillräcklig kunskap i hur en bör hantera och förhålla sig till konflikter. Vill ni hitta sätt att hantera och förstå konflikter innan de vuxit sig för stora? Ohanterade konflikter är ofta en grogrund till eskalerande arbetsmiljöproblem och i värsta fall kränkande särbehandling.

  I den här utbildningen får deltagarna ökad konfliktkunskap och användbara strategier för att hantera både små och stora konflikter i arbetsmiljön. Samt kunskap om hur förstå, förebygga och hantera kränkande särbehandling.


  Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Jämlika & inkluderande arbetsmiljöer

  Efter önskemål 2 timmar- 2 dagar

  Jämlika & inkluderande arbetsmiljöer är föreläsning/ utbildning som utgår från att förklara och förstå grundläggande begrepp som jämlikhet, normer, jargong, beteenden och spelregler,  samt varför vi aktivt behöver jobba med inkludering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder för att kunna skapa trygga, kreativa och friska arbetsplatser.
  Den här föreläsningen fungerar bra på alla typer av grupper och arbetsplatser. En väldigt fin grundläggande föreläsning som handlar om att väcka nya perspektiv och tankar.  Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

 • Stress och tidiga signaler

  Efter önskemål 2 timmar- två dagar

  ”Jag förstår inte att Lasse är så stressad, han gör väl inget särskilt?”

  Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i arbetslivet. Erfarenheten visar att det med kunskap och tidiga insatser går att förebygga stressrelaterad ohälsa i arbetsmiljön. I den här kursen går vi igenom grundläggande kunskaper kring stress. Hur vi kan upptäcka och förebygga ohälsosam arbetsbelastning och stress i arbetsmiljön. Vi går också igenom vilka strategier som minskar risken för utmattning och stressrelaterad ohälsa.


  Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildningar om ni är 5 eller fler deltagare. För offert och upplägg ring eller maila sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214.

 • Den ojämställda stressen

  120 minuter inkl paus.

  Statistiken talar sitt tydliga språk.

  Kvinnor utför fortfarande en timme mer obetalt arbete i hemmet per dag än män. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, vabbar och arbetar deltid i högre utsträckning än män. Löneskillnaderna består.

  Det är den krassa statistiken.

  Men vi vet också att statistiken inte visar allt. Det finns många små detaljer i vardagen som inte mäts. Men som känns. Som skaver.

  Stressar.

  Brödsmulorna som ligger kvar på bordet. Tvätten som aldrig tvättar, viker och lägger sig i rätt byrålåda själv. Alla de där födelsedagarna som ingen minns, gympapåsar som ska packas, helhetsperspektivet. Projektledarrollen. Det känslomässiga ansvaret. Att vara den som ständigt tar initiativet till att prata och lösa problem. Och så till sist konsekvensen. Utmattningen som lurar där runt hörnet.

  Det handlar om en generation av kvinnor som går på knäna.

  Vi behöver sätta ljuset på det här samhällsproblemet och lyfta skulden och skammen från enskilda kvinnors axlar. Individuella hanteringsstrategier räcker inte när det är hela samhället som är skevt. Vi kan inte hålla på och plåstra om oss en och en människa i taget, när våra arbetsmiljöer och hemmamiljöer och offentliga miljöer behöver ett jättestort bandage.

  Vad är det då som ställer till hinder för oss? Varför verkar det vara så himla svårt att förändra? Hur kan vi göra för att närma oss riktig jämställdhet och inte bara fastna i tomma ord. Hur kan vi förebygga risken att bli sjuk av stress.

  De frågorna och många andra kommer att avhandlas i föreläsningen ”Den ojämställda stressen” med leg. psykolog Sandra Lindström.

  Vill ni att jag kommer ut till er och föreläser om den ojämställda stressen?

  Hör av er, jag erbjuder föreläsningen till både små och stora grupper.

 • Förstå, förebygga & hantera kränkningar & trakasserier i arbetsmiljö

  Efter önskemål 2 timmar - 2 dagar

  Hur kan vi förstå, förebygga & hantera kränkningar & trakasserier i arbetsmiljö?

  För att förebygga kränkningar & trakasserier i arbetsmiljö behövs tillräcklig kunskap kombinerat med ett riktat systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

  Vi skräddarsyr upplägget i den här utbildningen efter just era behov.

  Erbjuder rena föreläsningar eller 1- 2 dagars utbildning/ workshop där teori varvas  med rollspel, case & övningar. Vi kan även erbjuda ett processtöd & utveckling över tid.

  Ta gärna kontakt så ordnar vi det upplägg som bäst passar er verksamhet.

  sandra@actnowpsykologi.se, 070-5295214

Kommande utbildningar